website design software
Clubreglement

1. Bij deelneming aan de wedstrijden van Goudvisje Diest is een A of een A+ vergunning vereist

2. Elke hengelaar moet op de plaats vissen, die hem bij lottrekking is toegewezen.

3. Clubwedstrijden op de vijvers en kanalen worden gevist op zuiver gewicht.

4. Het is alleen toegelaten om te vissenmet 1 vaste hengel, voorzien van 1 lijn met daaraan 1 haak. Het vissen met de    Match- of feederhengel kan ik afzonderlijke wedstrijden gebeuren, met een aangepast reglement.

5. Elke hengelaar is gehouden altijd recht voor zich uit te vissen.

6. Schuin vissen is verboden, uitgezonderd op de hoekplaatsen (of wanneer het plaatselijk reglement dit toelaat).            Vissen in de boord max. 2 meter naar rechts in Zichem. Andere vijvers worden bepaald ter plaatse. Men mag mekaar   niet hinderen. Hulp bieden of hulp ontvangen tijdens de wedstrijd is verboden. Enkel voor andersvaliden kunnen           uitzonderingen gemaakt worden. Hierover beslist de wedstrijdleiding.

7. Op openbare waters moeten beschermde vissoorten onmiddellijk worden teruggezet.

8. Al de vangsten zijn strikt persoonlijk.

9. De gevangen vissen moeten in een voldoende lang en groot nylon overlevingsnet gezet worden. Bij aanvang van de     wedstrijd op vijver 2 leefnetten verplicht (max. 20 kg per net en vis gelijkmatig verdelen). Brasem dient altijd apart      te worden gezet.

10. Overgewicht wordt niet gewogen. Boven 25 kg wordt het gewicht 0 gr. De vissen blijven in het overlevingsnet. Dit       mag niet uit het water worden gelicht.

11. De wedstrijdsignalen :

1e signaal : 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Controle op het voeder.Het overlevingsnet mag in het water.

2e signaal : nog 5 minuten. Voederen en lijn in het water enkel met peillood.

3e signaal : aanvang wedstrijd. Einde van het zwaar voederen. Enkel nog licht bijvoederen is toegestaan (uitgezonderd plaatselijke reglement)

4e signaal : nog 5 minuten voor het einde van de wedstrijd of reeks.

5e signaal : einde van de wedstrijd of reeks. De lijnen moeten onmiddellijk uit het water gehaald worden. Niet meer verder vissen. Vis die aangeslagen is in het eindsignaal mag nog gedrild worden tot 15 minuten na het eindsignaal (dit geldt enkel bij clubwedstrijden op de vijver, niet op federale westrijden of kanaalwedstrijden.

Wedstrijden op kanaal :

1e signaal : 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Controle op het voeder. Het overlevingsnet mag in het water.

2e signaal : nog 10 minuten. Voederen en lijn in het water enkel met peillood.

3e signaal : aanvang wedstrijd. Eind van het zwaar voederen. Enkel nog licht bijvoederen is toegestaan.

4e signaal : nog 5 minuten voor het einde van de wedstrijd of reeks.

5e signaal : einde van de wedstrijd of reeks. De lijnen moeten onmiddellijk uit het water gehaald worden. Niet meer verder vissen. Gevangen vis die niet uit het water is, telt niet meer mee.

12. Voor kampioenschap kanaal worden de wedstrijden in sectoren gevist. Indien minder als 15 deelnemers wordt in 2 sectoren gevist. Vanaf 15 deelnemers wordt er in 3 sectoren gevist. De federale wedstrijden die meetellen voor het kampioenschap kanaal geldt het reglement van de federatie.

13. Bij het begin van de wedstrijd mag het overlevingsnet slechts na het eerste signaal in het water gelegd worden (45 minuten voor het begin van de wedstrijd). Enkel tussen het tweede en derde signaal mag er zwaar gevoederd worden. Daarna nog bijvoederen met 1 hand toegelaten. Speciale reglementering Engelse viswijze (niet voederen met de hand). De katapult is toegelaten voor het bijschieten van maden en dit op eigen risico. De hengelaars die te laat komen mogen na het derde signaal niet meer zwaar voederen.

14. Bij het wegen zal de hengelaar zijn overlevingsnet uit het water halen. De vangsten worden in het weegnet gezet en gewogen, door de officieel aangeduide wegers. De hengelaar moet bij de weging van zijn vangst aanwezig zijn, zoniet kan zijn controlekaar verscheurd worden.

15. De hengelaar mag, bij het wegen van zijn vangst, toekijken en controle uitoefenen. De vissen zo voorzichtig mogelijk behandelen zonder te kwetsen of te beschadigen.

16. Bij het opmaken van de rangschikking geldt de hengelaar met het hoogste gevangen gewicht. Zijn er vangsten met hetzelfde gewicht, dan telt het laagste plaatsnummer.

17. Het bestuur of een afgevaardigde van het bestuur (lid van de werkgroep) kan altijd controle uitoefenen, en dit op al de clubwedstrijden.

18. In clubverband is de hengellengte beperkt tot max. 10 meter op vijvers en 11,5 meter op openbare waters. Op vijvers mag de max. lengte van de hengel en het snoer samen slechts 16 meter bedragen (uitgezonderd op sommige vijvers - zie plaatselijk reglement). Op openbare waters snoer max. 11,5 meter.

19. Voederbeperking op openbaar water van max. 10 liter afgemaakt voeder.

20. 1 doos van 0,75 liter vers en/of tubifex + 0,75 liter ander aas (alles inbegrepen). Een hoeveelheid vers of tubifex mag eventueel vervangen worden door een ander aas. Geen gekleurde maden toegelaten. In die hoeveel is alles inbegrepen, ook het voeder om bij te voederen. Controles worden steeds uitgevoerd. Deze reglementering is van toepassing voor kanaalwedstrijden van de club en wedstrijden met vers de vase in clubverband. Wedstrijden van de federatie vallen onder een aparte reglementering.

21. Op de vijvers verplicht vis te onthaken in een emmer. Max. 20 kg per net. 2 leefnetten bij aanvang van de wedstrijd verplicht inleggen en vis gelijkmatig verdelen. Geen gekleurde maden toegelaten. Voor voeder en aas zie plaatselijke reglementen of kalender vijver criterium. Enkel witte en/of gele maÔs toegelaten. Karper en brasem in apart net.

22. De hengelaars met de 6 laagste plaatsnummers van elke weeg (uitgez. als er gewogen wordt met 2 wegen zijnhet in de tweede weeg de laatste 6 nummers), zijn altijd aangeduid om te helpen bij de weging, waarvan 1 persoon wordt aangeduid om het materiaal te bewaken. Zijn dienen zich spontaan aan te melden. Zich hieraan onttrekken staat gelijk met blaam. 3 x een blaam is declassering in de wedstrijduitslag.

23. Klachten moeten onmiddellijk bij de weging gemeld worden. Klachten ivm het wegen worden, na het terugzetten van de vis, niet meer aanvaard, tenzij de missing onomstotelijk kan aangetoond worden of duidelijk vaststaat.

24. Tegen overtredingen zullen sancties genomen worden. Het bestuur zal hierover oordelen, zo mogelijk na betrokkenen gehoord te hebben. Ook tegen het achterlaten van allehande vuilnis en overschotten van nylondraden zal streng opgetreden worden. Geen vuil en vooral geen nummers achterlaten.

25. Alle punten niet opgenomen in het reglement vallen onder de reglementering van het CCCV.

26. Bij eventuele noodgevallen kan de wedstrijd onderbroken of desnoods beŽindigd worden. Wanneer reeds 2/3 van de wedstrijd gevist is, telt de wedstrijd voor het klassement.

27. Overtreders van het reglement worden op de uitslag vermeld, met de getroffen sanctie. Bij herhaling mogelijk uitsluiting van de club.

28. Inschrijvingen : in clubverband = ten laatste de dag voor de wedstrijdom 18 uur. Nationale wedstrijden = ten laatste 3 dagen op voorhand. Kampioenschap van BelgiŽ = 1 maand op voorhand.

29. Bij wedstrijden op openbaar water zal er controle gedaan worden op het bezit van een staatsvergunning.

30. De nationale wedstrijden ingericht door het Goudvisje Diest tellen mee als clubwedstrijd zonder extra inleg. Federale wedstrijden op kanaal tellen ook mee voor het clubklassement zonder extra inleg.

31. Elke visser die wenst deel te nemen aan het Belgisch kampioenschap interclub dient zich steeds ter beschikking te stellen.

32. Bestuursleden + leden van het sportcomite worden automatisch geschrapt bij 2 jaar afwezigheid.

33. Alle vissers zonder vis krijgen de laatste punten met vis + aantal visser zonder vis delen door 2 plus 1 punt.

34. Geen toekenning van punten bij diskwalificatie naar laatste plaats.

35. In geval van afwezigheid op een ingeschreven wedstrijd zonder vooraf te verwittigen of zonder geldige reden, wordt de laatste plaats van de wedstrijd in aanmerking genomen voor de rangschikking. Deze uitslag kan men niet laten vallen als 1 van de slechtste wedstrijden (kampioenschap vijver en/of kanaal). Het aantal strafpunten is het aantal deelnemers + 1. Op de dag van de wedstrijd moet er voor de trekking van de plaatsen verwittigd worden, zoniet geldt dit als een ongeldige reden. Het bestuur beslist over geldigheid van verzaking aan de wedstrijd. Met moet minsten 2,5 uur op voorhand verwittigen.

36. Indien niet ingeschreven voor clubwedstrijden worden voor de clubrangschikkingen strafpunten toegekend. Deze kan met wel laten vallen als een van de slechtste wedstrijden. Voor de vijvers, als voor het kanaal bedragen deze 50 strafpunten.

37. Indien bij controle ongeopende dozen maÔs worden aangeboden, worden 3 (van 350 - 450 gr.) dozen beschouwd als 1 liter. Als de dozen geopend zijn, moet de maÔs in maatdozen aangeboden worden.

38. Het is toegelaten te vissen met rekje aan de haak ENKEL op de vijvers waar vissen met korrel toegelaten is. Vissen met plastic aas is verboden.

39. Bij wedstrijden over 2 reeksen is, bij deelname enkel aan de 2e reeks, slechts de helft van de toegelaten hoeveelheid aas/voeder toegelaten.

40. Bij aankomst na controle is men verplicht alles aan te bieden aan 1 van beide geburen.

41. Voor wedstrijden met mzx. 5 liter voeder moet verplicht een emmer van de club gebruikt worden.

[Home] [Bestuur] [Clubnieuws] [Kalender] [Uitslagen] [Klassementen] [Clubreglement] [Lokale reglementen]